سلام برمهدي (عج) ، اوكه از همه منتظر تر است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام برمنتظران امام زمان (عج)

                               در دو دستش نور از آن سوي شبها خواهد آمد

                                               آن فروغ دل ، آن قديس تنها خواهد آمد

اماما...به فرياد مان رس!

اماما ! عاشق توايم و دوستدار  دوستداران تو و خاك پاي منتظران تو ، افسوس كه خود ، خانه دل را براي انتظار تو مهيا نساخته ايم . اما ما ! با مژگان نروبيده ايمگرد راه را ، با اشك نشسته ايم غبار دل را ، اماما! نروبيده ايم غبار گناه از دل ، اماعاشقيم ، نمي دانيم اين عشق سوزان در كجا جانمان جاي گرفته كه بي تابمان كرده.

اماما! شرمنده ايم كه خانه دل را براي حكمراني تو پاك نساخته ايم . اماما! از كاروان عاشقان تو عقب مانده ايم ، مركب راهور نداريم كه به اين كاروان شور انگيز دست يابيم. اماما ! راه پيچاپيچ است وپر از گردنه هاي هراس انگيز ، ما بي پا افزار وتوشه ، سر گردان. اما ما! خميني آمد ، گزيد وبرد وما پس مانده ها ، ترسيم كه هيچگاه به آستان جلال راه نيابيم وغبار شويم و در هوا معلق و سر گردان ، نه آرامشي ، نه قراري ، نه پناهي ونه منزلي. اماما ! بيم آن داريم كه در عشق شب گم شويم وگرفتار رهزنان ، اما ميدانيم كه خود ،خود  را  به وادي هول انگيز بلا افكنده ايم ، اما هنوز كور سويي از چراغ عشق در جانمان سوسو ميزند.

اما ما ! دريا آشنايان به عمق درياي عشق فرو رفته اند و ما در ساحل مانده ايم ، نه چشمي كه آن همه زيبايي را ببينيم ونه انسي با امواج كه با آنها در آميزيم ونه پرتوي از عشق كه بجان حقيقت راه يابيم. اماما! عشق رخي نمود وجلوه اي كرد ولي ما سرگرم بوديم واز شربت گواراي عشق ، ما را بهرهاي نر سيد . اماما! را دشوار است ورهزن بسيار ، وعجبا همه در لباس مهر ومحبت وراهنما، دل مي سوزانند وبه نرمي  وگرمي راه مي بندند كه ما راه مي نمايانيم . اما ما ! بو جهل ها بسيار  شده اند ، هما نان كه تا ديروز خسي بوده اند واسير باد ، اما اينك به پايمردي روح خدا ، پايبند شده اند واستقرار يافته اند ، كوس انا الرجال ميزنند وپرچمي  در دست گرفته اند  ودر كنار  كاروان عظيم خميني بزرگ ايستاده اند ومردمان را ، كه چشم به افقهاي بالا دارند ، به خود مي خوانند.

اما ما! بولهب ها نيز بسيار شده اند لهيب كينه هايشان ، سر كش است و سوزنده ، توان ديدن هيچ زيبايي را ندارد، دوست دارند همه چيز را خاكستر ببينند .اما ما! حماله الحطبها ، روزان وشبان ، هيزم كشي ميكنند ، تا آتشهاي كينه ها را بگيرانند وهميشه آنها را سر زنده و  سركش نگه دارند. اماما ! رسوايان وناخالصان رانده شده ، ناصافان تصفيه شده ، مر تجعان زمينگير شده ، كج انديشان و... در بيغوله ها وتاريكخانه ها پناه گرفته اند ودر كار غيبت مردان حاضر در صحنه هاي كار وجهاد وبه سخره گرفتن مردان راسخ در دين.

اما ما فسونگران گروه گروه در ويرانه ها گرد هم آمده اند  و بر گره ها مي دمند ، تا گره در كار زمينه سازان انقلاب جهاني تو اندازند وسرعت اين حركت مقدس را كند كنند ، اماما! خدعه وتر فندها بسيار بكار بسته اند ومي بندند تا عا شقان تو را از راهي كه بر گزيده اند، باز دارند ونگارند كه نور حق جلوه كند. اماما ! نسيمي از بو ستان عشق تو در اين ملكوزيد، حيات آفريد ، مردگان را زنده كرد و شوري عظيم انگيخت ، اگر خدا لطف كند وتو از پرده به در آيي وپا در اين ملك گذاري وآن نسيم دل انگيز ، شبان و روزان بوزد چه خواهد شد ؟ آيا مرگ هم معني خواهد  داشت؟ يا همه چيز وهمه كس به آب وحيات دست خواهند يافت و رقصان وپايكوبان به سوي وادي ايمن ، وادي بي خزان ، وادي بي مرگ ، ره خواهند سپرد ؟ ودر آن سر زمين بر گزند ، جاودانه خواهند زيست؟

دوستان عزيز :

عا شقان ابا صالح المهدي دو لينك جديد گذاشتم  انشالله كه مورد قبول واقع شود...

بيا نات مقام معظم رهبري  از سال 1374الي تا سال1383

فايل هاي صوتي وتصويري  درباره قرآن مجيد ، دعا ، مداحي، سخنراني هاي استاد مطهر ي، انصاريان...

 

التــــمـــــاس دعــــــــا

2.jpg

/ 1 نظر / 22 بازدید
sara

وبلاگ عالی دارين...انشا الله آقا مهدی همراهت باشه. يا حق!