در انتظار خورشيد

 

در انتظار خورشيد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بيائيد تا ما جوانان بيشتر از گذشته خود را اصلاح كنيم و زمينه را براي ظهور سرورمان فراهم كنيم . هميشه فرجش را زمزمه كنيم ومنتظر آسمان آبي عدالت ومهرباني و آرامش در زمان حكومت بزرگ مهدي (عج) باشيم بيائيد با آقايمان خلوت كنيم وچنين درد ودل كنيم كه مولايم ! يا سيدي وقتي كه آسمان پس از باران صاف مي شود با استشمام بوي خاك نم خورده احساس ارامش به ما دست مي دهد ودر آن آرامش وآسمان بدون ابر و در خلوت فكر وذكرمان به ناگاه نام تو بر لبانمان جاري مي شود .

نا خود آگاه طليعه ظهورت را مي طلبيم و منتظر يم كه روزي فرا رسد كه سراسر گيتي را آرامش حكومتت فراگيرد.

اي مهربان وقتي كه خورشيد به پيشواز شب مي رود وكوچه از صداي قدمهاي آخرين ما تهي مي شود با كوله باري از غم ودرد وجدايي با خويشتن مي گويم :

آقا ! مولايم! امروز نيز گذشت و تو نيامدي. تو اي مسافر درياها واي شميم پرستوها! تواي فرشته خوبان ! بدان تا تپش باقي است ، در كنار ساحل تنهايي در انتظارت مي مانيم ....

مگي از سرم سايه شهپرت را . شبهاي تاريك خيال تورا همچون دعا دوست داريم . چشم انتظاريم تا بيايي . به اميد روزي كه با ظهورت عطر ياسهاي محبت و آرامش وعدالت هميشگي تمام جهان را در بر بگيرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید